خانه / چهارده معصوم ع / فاطميه نزديک است.

فاطميه نزديک است.

زیر باران دوشنبه بعد از ظهر                    اتفاقی مقابلم رخ داد

وسط کوچه ناگهان دیدم                          زن همسایه بر زمین افتاد

سیب ها روی خاک غلطیدند                     چادرش در میان گرد و غبار

قبلا این صحنه را…نمی دانم                    در من انگار می شود تکرار

آه سردی کشید، حس کردم                      کوچه آتش گرفت از این آه

و سراسیمه گریه در گریه                      پسر کوچکش رسید از راه

گفت: آرام باش! چیزی نیست                   به گمانم فقط کمی کمرم…

دست من را بگیر، گریه نکن                    مرد گریه نمی کند پسرم

چادرش را تکاند، با سختی                      یا علی گفت و از زمین پا شد

پیش چشمان بی تفاوت ما                       ناله هایش فقط تماشا شد

صبح فردا به مادرم گفتم                       گوش کن! این صدای روضه ی کیست

طرف کوچه رفتم و دیدم                       در و دیوار خانه ای مشکی است

با خودم فکر می کنم حالا                      کوچه ی ما چقدر تاریک است

گریه، مادر، دوشنبه، در، کوچه                راستی! فاطمیه نزدیک است…

                                                                          حمید رضا برقعی                     

درباره‌ی admin

Check Also

شور حسینی در اروپا

عظیم ترین سرمایه روحی شیعه که پیوند دهنده آنان با اهل بیت پیامبر و عاملی …

پاسخ دهید