خانه / سفرهای خارجی

سفرهای خارجی

سفر به ارمنستان

بنابر قراری که گذاشته بودم تا سفرنامه کامل سفر به کشورهای مختلفی را که گوشه ای از اتفاقات وبرکات آن سفرها را در قالب چند جمله قبلا در دلنوشته آورده بودم برای مراجعه کنندگان عزیز بگذارم  با پوزش از تاخیراین سفرنامه ها  در قالب ۳ مجموعه ۱ -سفر به ارمنستان …

بیشتر بخوانید »

دلنوشته های یک مسافر …… سفر به امارات وهندوستان

بنابر قراری که گذاشته بودم تا سفرنامه کامل سفر به کشورهای مختلفی را که گوشه ای از اتفاقات وبرکات آن سفرها را در قالب چند جمله قبلا در دلنوشته آورده بودم برای مراجعه کنندگان عزیز بگذارم  با پوزش از تاخیراین سفرنامه ها  در قالب ۳ مجموعه ۱ -سفر به ارمنستان …

بیشتر بخوانید »