خانه / جوان و اخلاق

جوان و اخلاق

رجب فرصتی برای تمرین خیر خواهی؛ نه خود خواهی

افراد زیادی تحت ولایت شیطانند ولی خود را مخلِص می پندارند؛ مثلا ما گاهی کارهای خوبی می کنیم ولی هنگامی که آن کار را از ما می گیرند و به دیگری می دهند، نگران می شویم، معلوم می شود ما کار خوبی را می خواهیم که به ما ارتباط داشته …

بیشتر بخوانید »