خانه / جوان و توكل

جوان و توكل

توکل و مراتب آن

بحث  دیگری که درکتاب  چهل حدیث حضرت امام خمینی (ره) بدان پرداخته شده در باب توکل، معنای آن و تفاوت توکل با رضا و ثقه است . دریچه در این زمینه ، با روایتی از امام کاظم علیه السلام باز می شود. علی بن سوید می گوید: از امام کاظم …

بیشتر بخوانید »